baždarenje broda


baždarenje broda
• tonnage measurement of ship

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.